NIVO A1

Šta ću naučiti u nivou A1

Proučite zapisnik za proveru i odredite kojim sposobnostima već vladate a koje biste želeli da savladate do kraja kursa.

Slušanje
Mogu da razumem kada mi se obraćaju vrlo sporo i kada se dobro izgovara, uz duge pauze kako bih mogao da usvojim značenje.
Mogu da razumem jednostavna uputstva kako da stignem od tačke A do tačke B peške ili javnim prevozom.
Mogu da razumem pitanja i uputstva meni upućena pažljivo i sporo i mogu da pratim kratak i jednostavan putokaz.
Mogu da razumem brojeve, cene i vreme.

Čitanje
Mogu da razumem podatke o ljudima ( adresu prebivališta, starost itd.) u novinama.
Mogu da pronađem koncert ili film na kalendaru javnih događaja ili posterima i odredim gde se održava i u koje vreme počinje.
Mogu da razumem upitnik (formular dozvole ulaska, formular hotelske prijave) dovoljno dobro da dam najvažnije podatke o sebi (ime i prezime, datum rođenja, državljanstvo).
Mogu da razumem reči i fraze na obaveštajnim tablama iz svakodnevnice kao na primer "stanica", "parking", "zabranjeno parkiranje", "zabranjeno pušenje", "drži levu stranu".
Mogu da razumem najvažnije komande na računaru kao što su "ŠTAMPAJ", "POHRANI", "KOPIRAJ" itd.
Mogu da razumem kratke i jednostavne poruke na razglednicama kao na primer pozdrav sa odmora.
U svakodnevnim okolnostima mogu da razumem jednostavne poruke koje su napisali moji prijatelji ili kolege, na primer "vraćam se u 4 po podne".

Govorna interakcija
Mogu da predstavim nekoga i upotrebim osnovne izraze pozdrava i izraze uobičajene pri odlaženju.
Mogu da postavim jednostavna pitanja, da započnem i odogovorim na jednostavne rečenice iz oblasti najneposrednijih potreba i na vrlo poznate teme.
Mogu me razumeti u jednostavnom izražavanju, ali zavisim od svog sagovornika da bude spreman da ponovi i preformuliiše ono što sam rekao i pomogne mi da kažem ono što hoću.
Mogu da kupujem uobičajene stvari gde pokazivanje i druge gestikulacije mogu da potpomognu ono što kažem.
Mogu da se nosim sa brojevima, količinama, cenama i vremenom.
Mogu da zatražim da mi se nešto da i da dam stvari drugima.
Mogu da postavim pitanja o tome gde neko živi, koga poznaju, o stvarima koje imaju itd. i odgovorim na slična pitanja pod uspovom da su mi upućena jasno i izgovorena polako.
Mogu da naznačim vreme izrazima kao što su "sledeće nedelje, "prošlog petka", "u novembru", 'tri po podne".

Govorna produkcija
Mogu da dam lične podatke (adresu, broj telefona, državljanstvo, starost, o porodici ili nešto o svojim hobijima).
Mogu da opišem gde živim.

Strategije
Mogu da kažem kada ne razumem.
Mogu, na jednostavan način, da pitam nekog da ponovi ono što je rekao.

Pisanje
Mogu da popunim upitnik sa svojim ličnim podacima ( posao, starost, adresu, hobije).
Mogu da napišem čestitku, na primer čestitku za rođendan.
Mogu da napišem jednostavnu razglednicu ( na primer pozdrav sa odmora).
Mogu da napišem poruku i kažem nekome gde sam ili gde da se sretnemo.
Mogu da pišem rečenice i jednostavne izraze o sebi, na primer gde živim i šta radim.

 

NIVO A2

Šta se uči u okviru nivoa A2

Proučite zapisnik za proveru i odredite kojim sposobnostima već vladate a koje biste želeli da savladate do kraja kursa.

Slušanje
Mogu da razumem kada mi se govori jasno, polako i direktno u jednostavnoj svakodnevnoj konverzaciji; moguće je učiniti da razumem ukoliko govornik hoće da se potrudi.
Uglavnom mogu da razaznam temu rasprave u svom okruženju kada se govori polako i razgovetno.
Mogu da razumem fraze, reči i izraze koje se odnose na oblast od najneprosednije važnosti za mene (npr. osnovni lični podaci o meni i o porodici, kupovina, lokalno okruženje, zaposlenje).
Mogu da dosegnem glavno značenje u kratkim, jednostavnim porukama i najavama.
Mogu da razumem osnovne podatke u kratkim snimljenim odlomcima koji se bave predvidivim svakodnevnim stvarima kada se govore polako i razgovetno.
Mogu da odredim glavne poruke TV vesti u izveštajima o događajima, nesrećama kada slika ekrana podupire komentar.

Čitanje
Mogu da odredim važne informacije sažetka vesti ili jednostavnog novinskog članka gde brojevi i imena zauzimaju važnu ulogu i koje su jasno uobličene i ilustrovane.
Mogu da razumem jednostavno privatno pismo u kome pisac priča ili me pita o vidovima svakodnevnog života.
Mogu da razumem jednostavne pisane poruke od prijatelja ili kolega, na primer pri zakazivanju kada treba da se nađemo da igramo fudbal ili kada me zamole da ranije dođem na posao.
Mogu da pronađem najvažnije podatke u vezi rekreativnih aktivnosti, izložbi itd. na letku obaveštenja.
Mogu da preletim okom preko malih oglasa u novinama, pronađem naslov ili stubac koji hoću i odredim najvažnije delove informacije (cena i veličina stana, kola, računara).
Mogu da razumem jednostavna uputstva za rukovanje opremom (npr., javna govornica).
Mogu da razumem povratne poruke ili jednostavne smernice za pomoć u kompjuterskom programu.
Mogu da razumem kratku pripovest o svakodnevnim stvarima koje se bave temama koje su mi poznate ako je tekst napisan jednostavnim jezikom.

Govorna interakcija
Mogu da obavim jednostavne poslove u radnjama, pošti ili bankama.
Mogu da koristim javni prevoz: autobus, voz, taksi, i da zatražim osnovna obaveštenja i kupim kartu.
Mogu da pribavim jednostavne podatke o putovanju.
Mogu da naručim nešto da jedem ili da pijem.
Mogu da obavim jednostavnu kupovinu tražeći ono što xoću i pitajući za cenu.
Mogu da pitam za smer i pokažem pravac kretanja osvrćući se na mapu ili plan datog mesta.
Mogu da se raspitam o ljudima i reagujem na vesti o njima.
Mogu da uputim pozive i odgovorim na njih.
Mogu da uputim izvinjenje i prihvatim isto.
Mogu da izrazim šta mi se sviđa i šta mi se ne sviđa.
Mogu da raspravljam sa drugima šta da se radi, gde da se ide i utanačim susret.
Mogu da pitam druge šta rade na poslu i u slobodno vreme, i odgovorim na slična pitanja upuriena meni.

Govorna produkcija
Mogu sebe da opišem, svoju porodicu i druge ljude.
Mogu da opišem gde živim.
Mogu da dam kratke, osnovne opise događaja.
Mogu da opišem svoje predhodno obrazovanje, svoj sadašnji ili najskoriji posao.
Mogu da opišem svoje hobije i interesovanja na jednostavan način.
Mogu da opišem prošla iskustva i slična iskustva (npr. prošli vikend, poslednji odmor).

Strategije
Mogu da zatražim pažnju.
Mogu da naznačim kada pratim.
Mogu, na vrlo jednostavan način, da pitam nekog da ponovi šta je rekao.

Vladanje jezikom
Mogu da učinim da me razumeju upotrebljavajući napamet naučene fraze i izraze.
Mogu da povežem grupe reči vrlo jednostavnim veznicima kao što su "i", "ali", i "zato što".
Mogu ispravno da koristim jednostavne jezičke strukture.
Imam dovoljan vokabular da se na jednostavan način nosim u svakodnevnim okolnostima.

Pisanje
Mogu da pišem kratke, jednostavne beleške i poruke.
Mogu da opišem događaj jednostavnim rečenicama i izvestim šta se dogodilo, kada i gde ( npr. žurka ili neka nesreća).
Mogu da pišem o vidovima svog svakodnevnog života jednostavnim frazama i rečenicama ( ljudi, mesta, posao, škola, porodica, hobiji).
Mogu da popunim upitnik tako što ću izložiti pregled svog prethodnog obrazovanja, svog posla, svojih interesovanja i svojih specifičnih veština.
Mogu kratko da se predstavim u pismu jednostavnim frazama i rečenicama (porodica, škola, posao, hobiji).
Mogu da napišem kratko pismo upotrebljavajući jednostavne izraze za pozdravljanje, obraćanje, za molbu ili za zahvaljivanje nekome.
Mogu da pišem jednostavne rečenice, povezujući ih rečima kao što su "i", "ali", "zato što".
Mogu da upotrebim najvažnije veznike da naznačim redosled događaja (prvo, onda, posle, kasnije). 

KLASIFIKACIJA NIVOA PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA

TABELA SAMOPROCENE JEZIČKOG ZNANJA

»Butterfly Learning Centre«


Vesti

Pratite nas i budite uvek u toku sa dešavanjima u našoj školi...

Korisne informacije

Na ovoj stranici možete da pročitate informacije koje Vam mogu pomoći i biti od koristi...

Prevodilačke usluge

Nudimo i prevodilačke usluge u našoj školi, pa pogledajte detaljnije...

Zaposlenje

Ukoliko želite da budete deo našeg tima, popunite on line prijavu i pošaljite...

Priprema za međunarodne ispite

Pripremite se za međunarodne ispite sa našim obučenim predavačima...

Posebne pogodnosti i bonus usluge

Posebne pogodnosti i bonus usluge za polaznike skole “Butterfly learning Centre”...